«Արեգ Պետրոսյան ԵՎ գործընկեր» ՍՊԸ

Թումանյան 30, 7-րդ հարկ, 36ա
0001 Երևան
Հայաստան

Հեռ. +374 10 557098
Ֆաքս. +374 10 526836 
Էլ. փոստ petrosyan@petrosyan.am