Մենք զբաղվում ենք հետեվյալով

 • Ապրանքային նշանի, գյուտի և արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքի ձեռքբերում
 • Ապրանքային նշանի, գյուտի և արդյունաբերական նմուշի հայտի մերժման հաղթահարում
 • Ապրանքային նշանի, գյուտի և արդյունաբերական նմուշի իրավունքի խախտման հետապնդում
 • Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների չեղարկում դատարանում
 • Ապրանքային նշանի հայտի գրանցման դեմ առարկության ներկայացում
 • Ապրանքային նշանի, գյուտի և արդյունաբերական նմուշի որոնում
 • Փոխանցումների, լիցենզիաների, փոփոխությունների գրանցում պետական գրանցամատյանում
 • Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների գործողության ժամկետի երկարաձգում, գյուտի արտոնագիրն ուժի մեջ պահելու տարեկան վճարների կատարում
 • Մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցում մաքսային գրանցամատյանում
 • Ինտերնետային դոմենային անվանումների հետ կապված վեճեր
 • Խորհրդատվություն մտավոր սեփականության ոլորտի ցանկացած հարցում (անվճար)
 • Ներկայացուցչություն ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալությունում, քաղաքացիական դատարանում, վարչական դատարանում և Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում (ՏՄՊՊՀ) մտավոր սեփականության հետ կապված ցանկացած հարցում
ՀՀ ռեզիդենտների համար վերոնշյալ ծառայությունները մատուցվում են նաև արտերկրում։